FAQ

Hieronder vind je veel gestelde vragen en antwoorden over de steward-ownership rechtsvorm.

Is de voorgestelde maatschappelijke BV (BVm) geen antwoord op de vraag?

De BVm beoogt maatschappelijke ondernemingen (h)erkenning te bieden. Dit wetsvoorstel is een mooi begin voor ondernemers met een sociaal of maatschappelijk doel. De rechtsvorm die wij voor ogen hebben heeft echter een ander doel: een nieuwe juridische structuur waarin zeggenschap en economisch belang gesplitst zijn. Hiermee voorkom je dat de missie gewijzigd kan worden, of dat de winst in overgrote mate toch naar aandeelhouders gaat. Deze behoefte, die niet alleen bij sociale ondernemingen maar ook bij sommige familiebedrijven en MKB-bedrijven bestaat, wordt met het BVm wetsvoorstel niet vervuld.

Hoe moet de nieuwe rechtsvorm er dan uit komen te zien?

We werken op dit moment aan een concept steward ownership rechtsvorm. In het kort komt het erop neer dat de rechtsvorm aandelen kent, maar dat deze alleen stemrecht kennen. Belangrijk is dat de zeggenschap in de onderneming niet verkocht of vererfd kan worden. De nadruk in deze rechtsvorm ligt dus niet op het stellen van eisen aan het doel van de onderneming (zoals bij de BVm), maar op de rechten van aandeelhouders. Het doel is het wegnemen van winstmaximalisatieprikkels. Bij het opstellen van dit concept ontlenen we inspiratie aan het Duitse concept voor een ‘GmbH mit gebundenem Vermögen’.

Is het in Nederland niet al mogelijk om een steward ownership-structuur te creëren met (een combinatie van) bestaande rechtsvormen?

Dit is inderdaad mogelijk. Het is bijvoorbeeld denkbaar om een stichting te gebruiken als rechtsvorm voor de onderneming. De stichting is echter niet helemaal geschikt voor commerciële ondernemingen, onder andere vanwege het gebrek aan toezicht. Vaak wordt een combinatie gebruikt van een BV en één of meerdere stichtingen, die de aandelen in de BV houdt/houden. Deze structuur met meerdere rechtsvormen is echter ingewikkeld (en daardoor tijdrovend en kostbaar) om te creëren. Met een ‘kant en klare’ rechtsvorm vergroten we de toegankelijkheid aanzienlijk. Bovendien zijn de huidige mogelijkheden niet waterdicht. De stichting kan bijvoorbeeld de aandelen in de BV verkopen, waardoor de zeggenschap over de onderneming toch weer in handen van korte termijn gerichte aandeelhouders komt. Gedeeltelijk kan dit opgelost worden met ‘golden shares’, maar hierbij bestaat het risico van belangenverstrengeling.

Wie zitten er achter dit initiatief?

De initiatiefnemers voor deze petitie zijn:

  • Gijsbert Koren (We Are Stewards)
  • Jorick Wijnen (We Are Stewards)
  • Melanie Rieback (Nonprofit Ventures)
  • Nena van der Horst (N-EXTLAW project, Universiteit van Amsterdam)
  • Sophie Kuijpers
  • Rutger Marres
aan het laden