Privacy

Doel van de petitie

Het doel van deze petitie is om de behoefte aan een steward-ownership rechtsvorm in Nederland te onderbouwen richting de Nederlandse politiek.

Werkwijze

De petitie bestaat uit 7 vragen over een aantal persoonsgegevens: naam, e-mailadres, organisatie waarbij je betrokken bent, je rol in deze organisatie, de capaciteit waarin je de petitie ondertekent. Daarnaast vragen we je of je akkoord gaat met het delen van je naam en organisatie op onze website.

Online veiligheid en verwerking persoonsgegevens

De initiatiefnemers van deze petitie geloven in online veiligheid.

Wij verzamelen, verwerken, gebruiken en bewaren de verkregen data in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld door de hieronder genoemde personen.

Gebruik van verzamelde gegevens

Van de verzamelde gegevens zullen we een geanonimiseerd overzicht maken in infographics op onze website www.stewardownershiprechtsvorm.nl. Daarnaast worden de gevraagde gegevens verzameld voor het behandelen van geschillen, vragen en klachten; het optimaliseren van de werking van de website; en het analyseren en verbeteren van dienstverlening.

Website en formulier

Deze website is gemaakt met Wings, een tool voor digitale campagnes. Wings is een dienst van Bureau Bolster B.V ('Bolster'). De gegevens die websitegebruikers insturen middels nieuwsbrief- en petitie-formulieren wordt door Bolster verwerkt en gehost op servers in de EU.

Vertrouwelijkheid van gegevens

De gegevens die we van jou of je organisatie verkrijgen, worden vertrouwelijk behandeld, met uitzondering van de gegevens waarvoor we expliciet je toestemming hebben verkregen om ze openbaar te maken. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelstellingen te behalen, en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Verwerking van gegevens door derden

Wij kunnen voor onze dienstverlening andere partijen inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor ons. Met alle verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin privacy en IT security worden geborgd.

Jouw rechten

Je kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door ons worden verwerkt en je kunt deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verdere verwerking van je gegevens door ons. Je mag ons ook vragen om je gegevens uit onze database te wissen, tot het moment dat de gegevens verwerkt worden in infographics of het aantal handtekeningen met de politiek gedeeld wordt.

Op de hoogte blijven

Indien gebruikers toestemming geven aan een van de organisaties achter deze petitie (We Are Stewards, Nonprofit Ventures & Universiteit van Amsterdam) om hen op de hoogte te houden via e-mailnieuwsbrieven, worden de ingevoerde gegevens van deze gebruikers ter beschikking gesteld aan de desbetreffende organisatie. De privacy-overeenkomst van elke respectievelijke organisatie is hierbij van toepassing.

Vragen, opmerkingen of klachten

Als je opmerkingen, vragen of klachten hebt over dit verzoek of het onderzoek zelf, neem dan contact via hi@stewardownershiprechtsvorm.nl.

De initiatiefnemers van deze petitie zijn:

  • We Are Stewards - Gijsbert Koren & Jorick Wijnen
  • Nonprofit Ventures - Melanie Rieback
  • N-EXTLAW project (Universiteit van Amsterdam) - Nena van der Horst
  • Sophie Kuijpers
  • Rutger Marres